Get Adobe Flash player

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

ข่าวสารจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

สรุปภาพและกิจกรรมทัั้งหมด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

นายนายชาญกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 การประชุมข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อ่านต่อ...

จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 7 มีนาคม 2562

 กิจกรรมวันสงกรานต์

ร่วมงาน “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ”

ประชุมและนำเสนอประเด็นการตรวจการ09พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

ร่วมต้อนรับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศของ ข้าราชการครูและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย

เยี่ยมและตรวจสภาพโรงเรียนเอกชนในสังกัด

ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.

พิธี รับมอบอาคาร โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิปัญญาไทย

สอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น 21-23 มกราคม

วันครู 2556

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฆ้องชัยเกมส์

พิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ประชุมกำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กส.2 ปี 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามงานการศึกษา

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2555

ประชุมคณะกรรมการพาคณะครู นักเรียน ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล นักเรียนรายบุคคล DATA2012

ประชุมโครงการขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ประเมินกลยุทธ์ สพฐ.ระดับสถานศึกษา

การจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามกลยุทธ์ สพฐ.

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.

เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจประเมินโรงเรียนพระราชทาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

เตรียมรับประเมินกลยุทธ์ สพฐ.

 

 

 
Share

       

ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะได้มาเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา รร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 169 คน  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานและปฏิบัติงานในสถานศึกษา อ่านต่อ...
นายนายชาญกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 อ่านต่อ...

 

 วันที่  7 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ....

 

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนาดุล  พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางทะเมิดของเจ้าหน้าที่       อ่านต่อคลิก........

                             

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน  อ่านต่อ........

                                

                                                                                                      ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

 

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

 

 amss

EDF

kruthai

IIT

  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ

เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.

สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

 

การจัดส่งข้อมูล e-Library

........

 การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค